புரிந்து கொள்ளப்படாததும் புரிந்து கொள்ளப்படாதவர்களும்

தக்கை மனிதர்கள் (நன்றி: வினவு) சமிபகாலமாக புத்தகம் வாசிப்பது குறைந்து கொண்டே வருகிறது, வேலை நிமித்தம் புத்தகங்கள் வாசிப்பது அதிகரித்திருந்தாலும் அவை பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறதே ஒழிய எந்த ஒரு படிப்பினைகளையும் நமக்கு அளிப்பதில்லை. புத்தகம் வாசிப்பது குறையும் போது நான்  தக்கை மனிதனாக… Continue reading