நினைவு

நீ அழகாய் அலங்கரித்துக் கொண்டு தோழிகள் புடைசூழ புன்னகையுடன் சென்றிருக்கலாம் மணமேடைக்கு திரைபடங்களில் காண்பிப்பதுபோல் கடைசிவரை என் நினைவுகளுடன் அழுதுகொண்டே சென்றிருப்பாய் என்று கற்பனை செய்துகொள்ளவே விரும்புகிறேன் நான் அனுப்பிவிடாதே புகைப்படங்களை அவை உடைத்து போகக்கூடும் என் கற்பனைகளை காலத்தின் ஓட்டத்தில் குவிந்து போன நினைவுகளுக்கிடையில்… Continue reading