மொக்கை

அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதித்திருக்கிறேன் அவனை…வெகு நாட்களாகஎழுதவில்லை..காயப்படவில்லை…கண்ணீர் சுரப்பைகள் கூட வற்றிவிட்டதாகவேஉணர்கிறேன்..கடைசியாய் அனுமதிக்கப்படுமுன் அவன் முனங்கியவைகளில் சிலவற்றை பதிவு செய்திருக்கிறேன்.ஞானசேகர் மொழியில் சொல்வதென்றால் “மொக்கை” என்றாலும் வேறு வழியில்லாமல் பதிவு செய்கிறேன்.இதுவே அவனுடைய கடைசியாய் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றே விரும்புகிறேன்.மீண்டுவிடுவான் என்ற நம்பிக்கையில்….. **************************யார்… Continue reading