நினைவு

நீ
அழகாய் அலங்கரித்துக் கொண்டு
தோழிகள் புடைசூழ
புன்னகையுடன் சென்றிருக்கலாம்
மணமேடைக்கு

திரைபடங்களில் காண்பிப்பதுபோல்
கடைசிவரை என் நினைவுகளுடன்
அழுதுகொண்டே சென்றிருப்பாய்
என்று
கற்பனை செய்துகொள்ளவே விரும்புகிறேன்
நான்

அனுப்பிவிடாதே புகைப்படங்களை
அவை உடைத்து போகக்கூடும்
என் கற்பனைகளை

காலத்தின் ஓட்டத்தில்
குவிந்து போன நினைவுகளுக்கிடையில்
மறைந்து போகலாம் என்
நினைவுகள்

இடைபட்ட காலத்தில்
நீ உன்
கணவன் மீது காதல்
வயப்படவும்
நான்
என் மனைவி மீது
அன்பு செலுத்த கற்றுக்கொள்ளவும்
செய்திருக்கலாம்

இருந்தும்
மிதிவண்டிக்காய் தூக்கி எரியப்பட்ட
குழந்தையின் பொம்மையை போல
ஏதோ ஒன்று
உன்னை நினைவு படுத்தவே
செய்கிறது

Advertisements