எழுதாத கவிதை

 

கிறுக்கலாய் படுகிறது
எல்லாமே
தோளில் சாய்ந்தபடி
நெஞ்சில் நீ எழுதிய
கவிதைக்கு பிறகு
—————————
யாரையோ தேடுவதாய்
தேடிப் பிடிக்கின்றன உன் விழிகள்
நான் பார்ப்பதை
—————————
உன் பாரங்களோடு
என் மீது சாய்கிறாய்
மிதக்கிறேன் நான்
—————————
பார்க்காத தருணத்தில்
பார்த்துவிட படபடக்கிறது
உன் கண்கள்

உன் பார்வையை
கவ்விவிட காத்திருக்கிறது
என் கண்கள்

இரண்டிற்குமாய்
ஏங்கித் துடிக்கிறது என் இதயம்
————————–
யாருக்கும் தெரியாமல்
சந்தித்துக் கொண்ட நம் பார்வைகளை
காட்டிக்கொடுக்கிறது
உன் வெட்கம்
————————- Posted by Picasa

Advertisements