பனித்துளி

 
 Posted by Picasa

மிகச்சிறந்த கவிதைகள்
எழுதப்படுவதில்லை
உணரப்படுகின்றன
உனைப்போல.
———————-

தவிக்கிறது மனது
இலையின் நுனியில்
பனித்துளி
———————-

உன் பார்வைகள்
குத்தி பார்க்கின்றன
என் காதல்
உணர்ச்சிகளை
———————
உன்
கண்களில் தெரிகிறது
என் வேதனையின் அளவு.
————————-
என்றோ உன்
கண்ணீர் துளிகள் நனைத்த
சட்டை
ஈரமாகவே இருக்கிறது
இன்றும்.
——————-

Advertisements