கைக்குட்டை

கைக்குட்டை

உன்
வியர்வையில் குளித்ததை
அழுக்காக்கி விடாதே!!
துவைத்து…

கி.பிரேம்குமார்

Advertisements